Thon Hotels

U bevindt zich hier: Thon Hotels / Thon Member / Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

 • Het Thon Member programma is een service op elektronische basis. Leden hebben toegang tot hun lidmaatschapsgegevens, inclusief verdiende punten, een transactielijst en een ledenprofiel op Uw Pagina. Leden loggen in op Uw Pagina door middel van hun unieke gebruikersnaam en wachtwoord via thonhotels.no.
 • Communicatie vindt voornamelijk plaats via internet en via e-mail. Leden kunnen ervoor kiezen om geen e-mail van Thon Member, Uw Pagina of de Ledenservice te ontvangen op tel. +47 815 555 66.
 • Het lidmaatschap van Thon Member is gratis.
 • Het lidmaatschap van Thon Member is persoonlijk en kan alleen door de kaarthouder worden benut.
 • Een Thon Member lidmaatschapskaart kan niet in combinatie met andere loyaliteitskaarten worden gebruikt.
 • Misbruik van het lidmaatschap kan ertoe leiden dat Thon Member het lidmaatschap beëindigd en dat punten worden gewist.
 • Wijzigingen van contactgegevens, interesses, voorkeuren en wachtwoorden kunnen worden doorgevoerd op Uw Pagina op thonhotels.no/member, of door contact op te nemen met de Ledenservice op tel. +47 815 555 66 of member@thonhotels.no.
 • Alle punten worden gewist wanneer u zich afmeldt voor het Thon Member programma. Punten kunnen niet aan andere leden of aan andere loyaliteitsprogramma's worden overgedragen.
 • Thon Member behoudt zich het recht voor om de huidige regels en voordelen te wijzigen en het voordeelprogramma te beëindigen.

Lidmaatschapsniveaus

 • Thon Member heeft 4 niveaus.
 • Silver: Het startniveau voor alle nieuwe leden. Lidmaatschapskaarten worden verzonden na twee gekwalificeerde overnachtingen.
 • Gold: Voorwaarden: Minimaal 5 nachten in een periode van 12 maanden. Als er niet wordt voldaan aan 5 overnachtingen in 12 maanden, wordt een Gold-lid weer Silver-lid.
 • Platinum: Voorwaarden: Minimaal 35 nachten in een periode van 12 maanden.
 • Privilege: Voorwaarden: Minimaal 70 nachten in een periode van 12 maanden.
 • Een lid behoudt een lidmaatschapsniveau 12 maanden nadat deze verdiend is. Na deze 12 maanden wordt het aantal overnachtingen in 12 maanden berekend.
 • Leden ontvangen nieuwe kaarten met betrekking tot het aantal overnachtingen.
 • Bonusnachten, overnachtingen in verband met een langdurig verblijf en andere speciale overeenkomsten komen niet in aanmerking voor voordelen, bonuspunten of lidmaatschapsniveaus van Thon Member.

Punten verdienen

 • Als u zich aanmeldt, ontvangt u 1.500 punten als welkomstbonus.
 • Zodra ze lid worden hebben leden het recht om punten te verdienen.
 • Het kan 5 dagen duren voordat een transactie in het systeem is ingevoerd.
 • Voor hotels in Brussel worden bonuspunten verdiend als de prijs voor de overnachting gelijk of hoger is dan;
  - Thon Hotel Brussels City Center: € 80
  - Thon Hotel Brussels Airport: € 80
  - Thon Hotel Bristol Stephanie: € 100
  - Thon Hotel EU: € 120
  - Stanhope Hotel: € 120 
 • Het lid heeft de verantwoordelijkheid om zijn/haar lidmaatschapsnummer te vermelden bij het boeken van een kamer en bij het in- of uitchecken, om punten op zijn lidmaatschapskaart geregistreerd te krijgen.
 • Leden ontvangen 1.000 punten per verblijf, voor overnachtingen die in aanmerking komen voor punten bij Thon Conference en Thon City hotels. Bij Thon Hotel Bristol en Thon Hotel Opera in Oslo, en Stanhope Hotel en Hotel Bristol Stephanie in Brussel, ontvangen leden 1.500 per overnachting. Voor een verblijf bij Thon Budget ontvangt u 800 punten.
 • Alle standaardprijzen en overeengekomen prijzen (voor bedrijven en organisaties) geven het recht op bonuspunten. Punten worden niet verstrekt voor gratis overnachtingen, bonusovernachtingen, overnachtingen door werknemers van Thon Hotels, overnachtingen in verband met overeenkomsten voor een langdurig verblijf, crew, gesponsorde tarieven of andere speciale overeenkomsten (zoals Coop Hotellkupp).
 • Er gelden speciale regels voor bonuspunten die verdiend zijn tijdens marketingpromoties. Deze zijn vastgelegd door Thon Hotels op ad-hocbasis.
 • Slechts een persoon per kamer kan punten verdienen.
 • Alleen de gedrukte naam op de kaart kan punten verdienen. Punten kunnen alleen voor uw eigen overnachtingen verdiend worden, d.w.z. voor 1 kamer en 1 persoon. U verdient geen punten als u voor het verblijf van iemand anders betaalt. Er kunnen punten verdiend worden, maar onafhankelijk van wie er voor het verblijf betaalt.
 • Een late registrering van punten kan alleen plaatsvinden op basis van een geldig document, zoals een hotelrekening, een factuur of creditcardafschriften. Een bevestiging van een hotelboeking is geen geldig document. Dit moet uiterlijk 6 maanden na het verblijf worden gedaan. Neem contact op met het hotel waar u verbleef, of met de Ledenservice via tel. +47 815 555 66 of member@thonhotels.no, om uw punten te registreren.

Geldigheid van de punten

 • Punten worden automatisch na 3 jaar gewist, terwijl punten die voor 1 maart 2010 verdiend zijn 5 jaar geldig zijn.
 • Uw puntensaldo kan op Uw Pagina gecontroleerd worden.
 • De oudste punten worden het eerst benut.
 • Als het programma stopt, worden de punten van de accounthouder zonder compensatie gewist.

Lidmaatschapsvoordelen

 • Zie thonhotels.no/member voor de voordelen van Thon Member.

Punten benutten

 • Een bonusverblijf kan worden geboekt via het Thon Hotels Service Center, tel. 47 815 52 400 of service@thonhotels.no, uiterlijk op de aankomstdatum. U kunt een bonusverblijf ook rechtstreeks boeken bij het hotel waar u wilt overnachten.
 • Vermeld bij het boeken dat het om een bonusboeking gaat.
 • Walk-in boekingen kunnen niet met punten betaald worden.
 • Slechts een beperkt aantal kamers is aangewezen voor het benutten van bonuspunten. Er kunnen kamers in andere prijscategorieën beschikbaar zijn, zelfs als de aangewezen kamers voor het benutten van de bonuspunten zijn volgeboekt.
 • Bonuspunten worden van de account van het Thon Member lid afgetrokken nadat er van de bonusovernachting gebruik is gemaakt.
 • Een bonusverblijf kan worden gewijzigd of geannuleerd, in overeenstemming met de annuleringsregels van het hotel. Bij no show, zal Thon Hotels de punten voor het geboekte verblijf aftrekken.
 • Een bonusovernachting mag door de naaste familie of vrienden van een lid worden benut, zelfs als dit lid niet in het hotel overnacht, als het lid zelf de overnachting boekt bij het Thon Hotels Service Center.
 • Twee of meer leden kunnen hun punten niet bij elkaar optellen of punten overdragen naar de kaart van een ander lid om aan het aantal punten voor een verblijf te voldoen. Bonuspunten kunnen niet als gedeeltelijke betaling worden gebruikt en kunnen niet tegen contanten worden ingewisseld.
 • Informatie over accounts worden alleen aan het lid verstrekt via de Ledenservice, tel. +47 815 555 66, of door in te loggen op Uw Pagina op thonhotels.no en het lidmaatschapsnummer en wachtwoord te vermelden.

Belastingplicht

 • Privégebruik van bonuspunten die verdiend zijn in verband met uw werk worden als belastbaar beschouwd en moeten aan de belastingdienst worden gemeld.

Algemene voorwaarden

 • Het Thon Member programma is een service op elektronische basis. Communicatie vindt voornamelijk online en via de e-mail plaats.
 • Thon Member registreert de naam van het lid, het adres en het aantal overnachtingen (inclusief de hotelnaam, de verblijfdatum, de prijs per nacht, het hotelconcept (Budget, Stad, Conferentie), het verblijfsdoel, etc.). De informatie wordt opgenomen in het ledenprofiel en gebruikt voor de berekening van het aantal bonuspunten. Daarnaast kan het lid het ledenprofiel bijwerken met interesses en voorkeuren in verbinding met de ervaringen in hotels. Deze informatie maakt deel uit van het ledenprofiel en wordt gebruikt om de leden relevante aanbiedingen te doen. Thon Member maakt uitsluitend gebruik van informatie die het lid zelf heeft verstrekt.
 • Wij behouden ons het recht voor om met betrekking tot drukfouten in het gepubliceerde materiaal voordelen, kortingen en prijzen te wijzigen.

Geschillen

 • Bij eventuele geschillen over de regels van Thon Member is de Noorse wetgeving van toepassing. Geschillen worden opgelost in een Noorse rechtbank.

Een hotel zoeken

Zoek beschikbare kamers in één van onze hotels in Noorwegen, Zweden, België en Nederland.

Kamer 1

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 2

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 3

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 4

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 5

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 6

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 7

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 8

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Kamer 9

Volwassenen

Kinderen

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Selectie leeftijd en bed

Reserveringen annuleren?

Ga naar annuleren